Nyheter/Info

Samfälligheten för Stockeviks

Vägbelysning


Föreningen som lyser upp vår tillvaro.

Nyheter/Information

2015

  • Den armatur som saknats i hamnen har nu återställts.
  • Under maj månad byttes samtliga lampor i armaturerna
  • 7 juni hölls stämmomöte på Hav o Logi, protokollet kommer att återfinnas under 'Stämmoprotokoll' när det är reviderat.

2016

  • 5 juni hölls stämmomöte i Tjörnsalen Kommunhuset. Läs under 'Stämmoprotokoll'.