Styrelse

Samfälligheten för Stockeviks

Vägbelysning


Föreningen som lyser upp vår tillvaro.


Styrelse 


Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ordinarie

Bel.mästare

Suppleanter


Ulf Jarfelt

JanLlindqvist

Brita Jungenfelt

Viktor Sunesson

Anita Evertsson

Maja Brunander

Rolf Matsson

Anne Ljungdahl

Ingvar Andersson


Revisorer