Styrelse

Samfälligheten för Stockeviks

Vägbelysning

 

Föreningen som lyser upp vår tillvaro.

 

Styrelse

 

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ordinarie

Bel.mästare

Suppleanter

 

Ulf Jarfelt

JanLlindqvist

Brita Jungenfelt

Viktor Sunesson

Anita Evertsson

Maja Brunander

Rolf Matsson

Anne Ljungdahl

Ingvar Andersson

 

Revisorer