Styrelse

Samfälligheten för Stockeviks

Vägbelysning

 

Föreningen som lyser upp vår tillvaro.

 

Styrelse

 

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ordinarie

 

Suppleant

 

 

Ulf Jarfelt

Östen Nilsson

Brita Jungenfelt

Elisabeth Persson

Anita Evertsson

Jan Lindkvist

Viktor Suneson

 

Revisorer

 

Anne Ljungdahl

Ingvar Andersson