Gamla nyheter

Här finner du äldre "nyheter"
VA-taxor Tjörns kommun»

2010 års utgåva av taxor för vatten och avlopp.


Stockevik Open»

Resultat och bilder från 2010


Intresseanmälan»

Tre fastighetsägares begäran om planläggning av Stockevik


Planansökan Jan & Kent»

Senaste planförslag.


Brev till Tjörns kommun»

Samhällsföreningens brev till kommunen angående planförslagen


Planansökan 1:25 »

Här finns senaste ansökan för Stockevik 1:25


Planansökan 1:15 »

Här finns senaste ansökan för Stockevik 1:15


Brev ang planansökan 1:25 »

Ta del av senaste brevet till politiker och tjänstemän. Bilaga»


Stockevik Open 2011 avgjord


Samhällsföreningens svar ang. översiktsplanen 2012

Följebrev Refererade brev från 2002,

och 2006 finner du under protokoll ovan.


Hyresavtalet på ångbåtsbryggan kan inte förlängas

Hyresavtalet för ångbåtsbryggan löper ut den 31 mars 2013.