Styrelse

Stockevik´s samhällsförenings styrelse

ROLL NAMN TELEFON

 

Ordförande Ulf Ljungdal 0708 82 76 70

Kassör Sten-Ola Berdenius

Sekreterare: Anci Johannisson

Ordinarie: Ann-Louise Schwieger

Ordinarie: Helena Morell

Ordinarie: Robert Olausson

Ordinarie: Susanna Pettersson

 

 

FÖR ATT SKICKA ETT MEDDELANDE TILL NÅGON BEHÖVER DU BARA "KLICKA" PÅ NAMNET

 

FÖRUTSATT ATT PERSONEN HAR EN E-POST ADRESS (OM NAMNET ÄR BLÅTT OCH UNDERSTRUKET)

 

Webmaster Lennart Johansson info@stockevik.net