Ny ”Vision” på hamnområdet från markägarna
Markägarna för 1:25 (Kent Evertsson och Janne Pettersson) har lämnat en ny skiss över hur de tänkt sig förändra hamnområdet: