STOCKEVIK                                                Tillbaka

 

TIDIGARE EN BETYDANDE ORT PÅ TJÖRN

- IDAG ETT SAMHÄLLE INFÖR FÖRÄNDRING

 

 

För ett par år sedan kom boken om vårt samhälle En sådan bok måste bli en skildring som sträcker sig fram till en viss tidpunkt. I en levande och aktiv miljö sker ofta snabba förändringar. Bokens första del, där vi gör en vandring genom Stockevik, behöver då och då en uppdatering av de olika fastigheterna och deras nuvarande ägare.

 

Ändringarna kan du som vill lätt föra in i andra delen för att komplettera den och föra fram ägarföljden så långt det går i dag.

 

 

Sedan boken skrevs har Stockevik fått så kallade belägenhetsadresser. Rätt adressering är nu,

 

 

Textruta: Namn

 

           

 

 

 

 

Stora landsvägen har namnet:           Stockevik Sörnäsvägen

 

Avtagsvägarna heter i tur och

ordning från Duvedalen:                      Stockevik Goviksvägen

                                                            Stockevik Gatan

                                                            Stockevik Kärret

                                                            Stockevik Västernäsvägen med förgreningen

                                                            Stockevik Västerhöjdsvägen

                                                            Stockevik Ängen

                                                            Stockevik Apeldalsvägen med förgreningen

                                                            Stockevik Porsmyren

 

 

 

 

*********************************************************************************

 

 

 

 

Här kommer vårt första tillägg med ändringar av bokens innehåll men säkert inte det sista.

Vi följer samma väg genom samhället som i första delen av boken från och med sidan 14.

Du får hänvisning till de olika sidorna där det har skett förändringar som gäller hus och ägare.

 

 

Sid 29              Huset som nämns nederst på sidan är nu uppfört.

Det får i vår förteckning nr 12a.

Det är byggt som åretrunthus (se sid 3 eller 239).

 

                        Hus nummer 12a har fastighetsbeteckningen Stockevik 1:116

                        Nuvarande ägare                               2002    Susanna Pettersson

                                                                                                Jan Pettersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sid 34               Hus nummer 14 med fastighetsbeteckning Stockevik 1:71

                        Nuvarande ägare                               2003    Helena Morell

                                                                                                Erik Morell

 

 

Sid 35              Fritidshus med nummer 64 och fastighetsbeteckning Stockevik 1:61

                        Nuvarande ägare                               2004    Marie-Louise Hermansson

                                                                                                Stig-Arne Hermansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sid 38               Hus nummer 17 med fastighetsbeteckning Stockevik 1:48

                        Nuvarande ägare                               2004    Nadja Kamleh

                                                                                                Mikael Ekström

 

 

                        Hus nummer 18 med fastighetsbeteckning Stockevik 1:107

                        Nuvarande ägare                               2003    Mats Erasmie

 

 

sid 40               Stockevik 1:46

                        Inga Pettersson, död 2005

 

 

Sid 40              Vid sidan av Stockevik 1:46 och mitt över vägen vid Stockevik 1:95 kommer

och 44              ett nytt hus att byggas åt Anneli Mörk och Robert Karlsson

                                    Robert är son till Eva och Ingemar Karlsson i Stockevik 1:95.

                                    Fastighetsbeteckningen från 2005 är Stockevik 1:121.

                                    Huset får i vår förteckning nr 22a

 

 

sid 41               Huset nummer 68 och med fastighetsbeteckning Stockevik 1:85

                        Nuvarande ägare                                           Ruth Irene Johnsson

                                                                                                Lia Nina Almthén

 

 

sid 46               Gården med nummer 27 i vår förteckning

                        Byggnaden och tomten är numera egen fastighet med beteckningen

                        Stockevik 1:120        

Nuvarande ägare                               2005    Gerd Ågrup

                                                                                                Sven Ågrup

                       

Den tidigare gårdens övriga mark har kvar sina beteckningar

Stockevik 1:22 och 1:28 med samma ägare.

 

 

sid 53               Fritidshus nummer 71 med fastighetsbeteckning Stockevik 1:60

                        Nuvarande ägare                               2004    Ulla Hallerbäck

                                                                                                Bengt Hallerbäck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sid 54               Fritidshus nummer 72 med fastighetsbeteckning Stockevik 1:55

                        Nuvarande ägare                               2003    Ingrid Jeansson

                                                                                                Lennart Jeansson

 

 

sid 61               Fritidshus nummer 74 med fastighetsbeteckning Stockevik 1:94

                        Nuvarande ägare                               2004    Laila Johansson

                                                                                                Lennart Johansson

 

 

                        Fritidshus nummer 88 

Arrendet har nu upphört

           

 

sid 65               Hus nummer 38  med fastighetsbeteckning Stockevik 1:52

                        Nuvarande ägare                               2003    Elisabeth Persson

 

 

sid 67               Hus nummer 40

                        Annelie Jansson död 2005

 

 

sid 69               Hus med nummer 43 med fastighetsbeteckning Stockevik 1:54

                        Nuvarande ägare                               2003    Inger Johansson

                                                                                                Gunnel Hagberg Andersson

                                                                                                Anna-Britta Lundgren

                                                                                                Hans Hagberg

 

 

sid 80               Nybyggt hus med nummer 55a och fastighetsbeteckning Stockevik 1:119

                        Nuvarande ägare                               2004    Håkan Evertsson

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sid 85               Hus med nummer 58 och fastighetsbeteckning Stockevik 1:35

                        Nuvarande ägare                               2003    Mari Pettersson

                                                                                                Jonas Lagerberg

 

 

                        Hus med nummer 59 och fastighetsbeteckning Stockevik 1:82

                        Nuvarande ägare                               2003    Brita Jungenfelt

                                                                                                Dag Jungenfelt

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sid 91               ”Allans” sjöbod såldes 2004 av Bertil Ogeman till Lars Wallström

 

 

 

Tillbaka