Nyheter/Info

Nyheter/Information

2019

 • INFORMATION KRING VÄGBELYSNINGEN I STOCKEVIK

  2019-09-23

   

  Vägbelysningen i Stockevik består av totalt 36 belysningsstolpar. Av dessa har 4 varit ur funktion en längre tid. Vad som orsakat driftstörningen är följande. Ett kabelbrott har slagit ut två belysningsstolpar längs Sörnäsvägen. Orsaken till kabelbrottet är oklart. Vattenfall har varit på plats och identifierat var kabelbrottet är beläget. Grävningsarbete skall påbörjas inom kort.  

  Övriga släckta belysningsstolpar, en på Kärretvägen och en på Apeldalsvägen beror på trasiga glödlampor. Byte av armaturer har dragit ut på tiden då den serviceentreprenör som tidigare svarat för det tekniska underhållet inte längre stått till vårt förfogande. Underhållet kommer under den närmaste tiden framöver att hanteras av EMTAB (El- & Marinteknik i Kållekärr AB).

   

  Det är olyckligt att det dragit ut på tiden för att åtgärda felen men nu skall arbetet komma igång -  kabelbrottet skall friläggas och repareras och de trasiga lampor skall bytas. Belysningsnätet kommer dessutom att få ett eget el-skåp i anslutning till Vattenfalls el-central. Vi får på så vis rådighet över ”vårt eget” belysningsnät och möjlighet att hantera driftfrågor snabbare.

   

  Mvh.

  Styrelsen för Samfälligheten för Stockeviks vägbelysning

  Statusuppdatering

2016

 • 5 juni hölls stämmomöte i Tjörnsalen Kommunhuset. Läs under 'Stämmoprotokoll'.

2015

 • Den armatur som saknats i hamnen har nu återställts.
 • Under maj månad byttes samtliga lampor i armaturerna
 • 7 juni hölls stämmomöte på Hav o Logi, protokollet kommer att återfinnas under 'Stämmoprotokoll' när det är reviderat.