Styrelse

Samfälligheten för Stockeviks

Vägbelysning


Föreningen som lyser upp vår tillvaro.


Styrelse 


Ordförande

Kassör

Ordinarie

Ordinarie

Bel.mästare

Suppleanter


Ulf Jarfelt

JanLlindqvist

Maja Brunander

Viktor Sunesson

Anita Evertsson

Bengt Hallerbäck

Rolf Matsson


Anne Ljungdahl

Ingvar Andersson


Revisorer