Styrelse


Styrelse 


Ordförande

Kassör

Ordinarie

Ordinarie

Bel.mästare

Suppleanter


Ulf Jarfelt

JanLlindqvist

Maja Brunander

Viktor Sunesson

Anita Evertsson

Bengt Hallerbäck

Rolf Matsson


Anne Ljungdahl

Ingvar Andersson


Revisorer