Styrelse

Stockevik´s samhällsförenings styrelse 

ROLL

NAMN

TELEFON

ANSVAR
Ordförande

0708 82 76 70


Kassör

0702 67 51 20


Sekreterare

0730 786213


Ledamot

0739 71 11 28

Arbetsledare, hamnansvarig

Ledamot


Simskoleansvarig (sammankallande)

Ledamot

0705 44 82 39

Simskoleansvarig

Ledamot

0702 87 03 66

Simskoleansvarig
FÖR ATT SKICKA ETT MEDDELANDE TILL NÅGON BEHÖVER DU BARA "KLICKA" PÅ NAMNET,

FÖRUTSATT ATT PERSONEN HAR EN  E-POST  ADRESS  (OM NAMNET ÄR BLÅTT OCH UNDERSTRUKET)


Webmaster Lennart Johansson  info@stockevik.net