Styrelse

Stockevik´s samhällsförenings styrelse 

 ROLL              NAMN                              TELEFON


Ordförande      Ulf Ljungdahl                     0708 82 76 70

Kassör             Sten-Ola Berdenius

Sekreterare:     Pia Inberg

Ordinarie:         Ann-Louise Schwieger

Ordinarie:         Helene Mattsson               0730 78 62 13

Ordinarie:         Robert Olausson

Ordinarie:         Susanna Pettersson

 FÖR ATT SKICKA ETT MEDDELANDE TILL NÅGON BEHÖVER DU BARA "KLICKA" PÅ NAMNET


FÖRUTSATT ATT PERSONEN HAR EN  E-POST  ADRESS  (OM NAMNET ÄR BLÅTT OCH UNDERSTRUKET)


Webmaster Lennart Johansson  info@stockevik.net